REGULAMIN
Rezerwacji i Realizacji
Sesji Fotograficznych w Studio

Rezerwacja:
1. Przystąpienie do sesji fotograficznej jest jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu w trakcie współpracy z Fotografem.
2. Rezerwacja sesji następuje po potwierdzeniu przez Fotografa dostępnego terminu oraz wpłaty zadatku w wysokości 350 zł na konto bankowe Fotografa 60 1050 1575 1000 0097 2553 1587 w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Fotografa terminu i dokładnej godziny sesji. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z brakiem rezerwacji, a dany termin jest wówczas dostępny do rezerwacji przez inne osoby. W przypadku korzystania z voucherów prezentowych rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Fotografa dostępnego terminu.
3. Po zarezerwowaniu terminu Fotograf dostarcza wskazówki jak przygotować się do sesji fotograficznej (m.in. stylizacje, makijaż, ułożenie włosów) które maja na celu ułatwić przygotowania oraz uzyskać jak najlepszy efekt podczas realizowanej sesji.
Wykonanie sesji:
4. Sesja zostanie wykonana przez Agatę Kuczmaszewską-Bubel, prowadzącą działalność gospodarczą Agata Kuczmaszewska-Bubel, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 19/24, 54-130 Wrocław NIP: 9211904826, REGON: 385394680, adres email kontakt@agatakuczmaszewska.pl, numer kontaktowy 666 613 377
5. Sesje wykonywane są w studio wskazanym oraz przygotowanym wcześniej przez Fotografa zgodnie z opisem sesji zamieszczonej na stronie Fotografa, przedstawionej w ofercie w mediach społecznościowych lub przekazanej w wiadomościach od Fotografa. Szczegółowe informacje w tym dokładny adres lokalu przekazywane są przez Fotografa po dokonaniu rezerwacji. Standardowo sesje odbywają się w studio mieszczącym się przy ul. Kobierzyckiej 3/12 we Wrocławiu.
6. Fotograf w ciągu 15 dni roboczych od sesji udostępni Klientowi galerię internetową zawierającą zdjęcia z sesji po wstępnej selekcji wykonanej przez Fotografa. Klient dokonuje w galerii internetowej wyboru wskazanej w ofercie ilości zdjęć lub dowolnej ilości (za dodatkową opłatą). 
7. Wskazane zdjęcia po autorskiej obróbce z logo Fotografa, dostarczane są w formie elektronicznej w galerii internetowej na adres e-mail Klienta oraz jeśli pakiet zdjęć obejmuje również wersje papierową drukowanych odbitek w formacie 15 x 23 cm. Klient przy każdej sesji ma możliwość zamówienia odbitek w dowolnym formacie i ilości za dodatkową opłatą. 
8. Pięknie zapakowane odbitki i wszystkie dodatkowe produkty zamówione produkty wysyłane są kurierem na wskazany przez Klienta adres (koszt dostawy 26 zł) lub do wybranego paczkomatu (koszt dostawy 21 zł). 
9. Całkowita opłata za dostarczenie wybranych zdjęć z sesji oraz dodatkowe fotografie (jeśli Klient zdecyduje się na dodatkowe zdjęcia) powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni po wskazaniu zdjęć w galerii internetowej na konto bankowe Fotografa. Dopiero po uregulowaniu pełnej kwoty Fotograf przystępuje do realizacji zlecenia oraz przygotowania i obróbki zdjęć. W przypadku braku wymaganej wpłaty Fotograf ma prawo wstrzymać wykonanie zlecenie, wówczas termin dostarczenia zdjęć ulegnie zmianie.
10. Na sesje Klient ma obowiązek stawić się punktualnie według godziny ustalonej z Fotografem. W przypadku spóźnienia zaplanowany czas sesji będzie musiał ulec  skróceniu.
 11. Sesja uwzględnia zapewnienie dodatkowych usług tj. makijaż, fryzur oraz garderoby tylko, jeśli jest to uwzględnione w ofercie.
12. Jeśli z przyczyn niezależnych od siebie (choroby, nagłe sytuacje losowe) sesja fotograficzna może odbyć się w wyznaczonym terminie, czy to z przyczyn po stronie Klienta czy też Fotografa, obydwie strony zobowiązane są poinformować o tym telefonicznie do 48 h przed sesją i jeśli to możliwe niezwłocznie ustalić nowy termin sesji.
13. W przypadku niestawienia się na sesję przez Klienta, Fotografowi przysługuje prawo do zatrzymania zadatku.
14. Każda ze stron może odstąpić od umowy realizacji sesji fotograficznej do 14 dni od terminu wpłaty zaliczki (wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy termin ten przypada później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, wówczas w miarę możliwości należy ustalić nowy termin sesji). 
 Przekazanie i użytkowanie Fotografii:
15. Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
16. Klient uprawniony jest do korzystania z przekazanych mu fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie komercyjne zdjęć wymaga uzyskania wcześniej zgody Fotografa (a ta wiąże się z dodatkową opłatą za dostarczenie zdjęć przeznaczonych na użytek komercyjny oraz licencje na ich wykorzystywanie przez Klienta).
17. Wszelkie modyfikacje (nakładanie filtrów, kadrowanie zdjęć tak, że logo jest nie widoczne) oryginalnych zdjęć dostarczonych przez Fotografa są zabronione.
18. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa oraz zobowiązuje się nie ingerować w obróbkę fotografii stosowanych przez Fotografa. 
19. Fotograf nie udostępnia Klientowi nieobrobionych zdjęć.
20. Fotograf pozostawia dla Klienta dostęp do wersji elektronicznej przez 90 dni od udostępnienia fotografii.
21. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu, jednocześnie zobowiązuje się poinformować o tym Klienta tak szybko jak to możliwe.   
22. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontakt@agatakuczmaszewska.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację: osoby składającej reklamację, jako Klienta; usługę, której reklamacja dotyczy; zarzuty Klienta co do wskazanej usługi; okoliczności uzasadniające reklamację; ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o decyzji Klient zostanie poinformowany w wiadomości email.

REGULAMIN
Rezerwacji i Realizacji Mini Sesji Fotograficznych
(SESJE WALENTYNKOWE)

Rezerwacja:
1. Przystąpienie do sesji fotograficznej jest jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu w trakcie współpracy z Fotografem.
2. Rezerwacja sesji następuje po potwierdzeniu przez Fotografa dostępnego terminu oraz wpłaty zadatku w wysokości 200zł na konto bankowe Fotografa 60 1050 1575 1000 0097 2553 1587 w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Fotografa terminu i dokładnej godziny sesji. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z brakiem rezerwacji, a dany termin jest wówczas dostępny do rezerwacji przez inne osoby.
Wykonanie sesji:
3. Sesja zostanie wykonana przez Agatę Kuczmaszewską-Bubel, prowadzącą działalność gospodarczą Agata Kuczmaszewska-Bubel, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 19/24, 54-130 Wrocław NIP: 9211904826, REGON: 385394680, adres email kontakt@agatakuczmaszewska.pl
4. Sesje wykonywane są w apartamencie wskazanym oraz przygotowanym wcześniej przez Fotografa zgodnie z opisem sesji zamieszczonej na stronie Fotografa, przedstawionej w ofercie w mediach społecznościowych. Szczegółowe informacje w tym dokładny adres apartamentu, zostaną przekazane przez Fotografa po dokonaniu rezerwacji.
5. Fotograf do 15 dni roboczych od sesji udostępni Klientowi galerię internetową zawierającą zdjęcia z sesji po wstępnej selekcji wykonanej przez Fotografa. Klient dokonuje w galerii internetowej wyboru wskazanej w ofercie ilości zdjęć (pakiet Mini Sesji zawiera 5 zdjęć) lub dowolnej ilości (za dodatkową opłatą). 
6. Wskazane zdjęcia po autorskiej obróbce z logo Fotografa, dostarczane są w formie elektronicznej w galerii internetowej na adres e-mail Klienta oraz opcjonalnie za dodatkową opłatą w formie papierowej w formacie 15 x 23 cm (lub zgodnie z ofertą Fotografa, przy rezerwacji Mini Sesji)
7. Pięknie zapakowane odbitki w eleganckim pudełku prezentowym i wszystkie dodatkowe produkty zamówione produkty Klient może odebrać osobiście (wymagane jest wcześniejsze umówienie odbioru) lub zamówić wysyłkę kurierem na wskazany przez Klienta adres (koszt wysyłki wynosi 26 zł) lub dostawę do paczkomatu (koszt wysyłki 21 zł) 
8. Całkowita opłata za dostarczenie wybranych zdjęć z sesji oraz dodatkowe fotografie (jeśli Klient zdecyduje się na dodatkowe zdjęcia) powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni po otrzymaniu dostępu do galerii na konto bankowe Fotografa. Dopiero po uregulowaniu pełnej kwoty Fotograf przystępuje do realizacji zlecenia oraz przygotowania i obróbki zdjęć. W przypadku braku wymaganej wpłaty Fotograf ma prawo wstrzymać wykonanie zlecenie, wówczas termin dostarczenia zdjęć ulegnie zmianie.
9. Na sesje Klient ma obowiązek stawić się punktualnie według godziny ustalonej z Fotografem. W przypadku spóźnienia zaplanowany czas sesji będzie musiał ulec  skróceniu.
 10. Sesja nie uwzględnia zapewnienia dodatkowych usług tj. makijaż, fryzur oraz garderoby (chyba, że zostało to ustalone inaczej przed sesją)
11. Jeśli z przyczyn niezależnych od siebie (choroby, nagłe sytuacje losowe) sesja fotograficzna może odbyć się w wyznaczonym terminie, czy to z przyczyn po stronie Klienta czy też Fotografa, obydwie strony zobowiązane są poinformować o tym telefonicznie nie później niż 48 h przed sesją i jeśli to możliwe niezwłocznie ustalić nowy termin sesji.
12. W przypadku niestawienia się na sesję przez Klienta, Fotografowi przysługuje prawo do zatrzymania zadatku.
13. Każda ze stron może odstąpić od umowy realizacji sesji fotograficznej do 14 dni od terminu wpłaty zaliczki (wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy termin ten przypada później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, wówczas w miarę możliwości należy ustalić nowy termin sesji). 
 Przekazanie i użytkowanie Fotografii:
14. Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
15. Klient uprawniony jest do korzystania z przekazanych mu fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie komercyjne zdjęć wymaga uzyskania wcześniej zgody Fotografa (a ta wiąże się z dodatkową opłatą za dostarczenie zdjęć przeznaczonych na użytek komercyjny oraz licencje na ich wykorzystywanie przez Klienta).
16. Wszelkie modyfikacje (nakładanie filtrów, kadrowanie zdjęć tak, że logo jest nie widoczne) oryginalnych zdjęć dostarczonych przez Fotografa są zabronione.
17. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa oraz zobowiązuje się nie ingerować w obróbkę fotografii stosowanych przez Fotografa.
18. Fotograf nie udostępnia Klientowi nieobrobionych zdjęć.
19. Fotograf pozostawia dla Klienta dostęp do wersji elektronicznej przez 45 dni od udostępnienia fotografii.
20. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu, jednocześnie zobowiązuje się poinformować o tym Klienta tak szybko jak to możliwe.   
21. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontakt@agatakuczmaszewska.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację: osoby składającej reklamację, jako Klienta; usługę, której reklamacja dotyczy; zarzuty Klienta co do wskazanej usługi; okoliczności uzasadniające reklamację; ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o decyzji Klient zostanie poinformowany w wiadomości email.20

REGULAMIN
Rezerwacji i Realizacji Świątecznych Sesji Fotograficznych

Rezerwacja:
1. Przystąpienie do sesji fotograficznej jest potwierdzeniem, że Klient zapoznał się, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu w trakcie współpracy z Fotografem.
2. Rezerwacja sesji następuje po potwierdzeniu przez Fotografa dostępnego terminu oraz wpłaty zadatku w wysokości 100zł na konto bankowe Fotografa 60 1050 1575 1000 0097 2553 1587 w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia przez Fotografa terminu i dokładnej godziny sesji. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z brakiem rezerwacji, a dany termin jest wówczas dostępny do rezerwacji przez inne osoby.
Wykonanie sesji:
3. Sesja zostanie wykonana przez Agatę Kuczmaszewską-Bubel, prowadzącą działalność gospodarczą Agata Kuczmaszewska-Bubel, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 19/24, 54-130 Wrocław NIP: 9211904826, REGON: 385394680, adres email kontakt@agatakuczmaszewska.pl
4. Sesje wykonywane są w studio wskazanym oraz przygotowanym wcześniej przez Fotografa zgodnie z opisem sesji zamieszczonej na stronie internetowej. Szczegółowe informacje w tym dokładny adres lokalu, zostaną przekazane przez Fotografa po dokonaniu rezerwacji.
5. Fotograf w ciągu 15 dni roboczych od sesji udostępni Klientowi galerię internetową zawierającą zdjęcia z sesji po wstępnej selekcji wykonanej przez Fotografa. Klient dokonuje w galerii internetowej wyboru 5 zdjęć (ilość zdjęć w cenie sesji świątecznej) lub dowolnej ilości powyżej 5 (za dodatkową opłatą). 
6. Wskazane zdjęcia po autorskiej obróbce z logo Fotografa, dostarczane są w formie elektronicznej w galerii internetowej na adres e-mail Klienta oraz opcjonalnie za dodatkową opłatą w formie drukowanych odbitek w formacie 15 x 23 cm. 
7. Odbitki w folderze i wszystkie dodatkowe zamówione produkty zostaną wysłane kurierem na wskazany przez Klienta adres (koszt wysyłki wynosi 26 zł lub 21 zł) lub dostarczone do paczkomatu. 
8. Całkowita opłata za dostarczenie wybranych zdjęć z sesji oraz dodatkowe fotografie (jeśli Klient zdecyduje się na dodatkowe zdjęcia) powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni po otrzymaniu dostępu do galerii na konto bankowe Fotografa. Dopiero po uregulowaniu pełnej kwoty Fotograf przystępuje do realizacji zlecenia oraz przygotowania i obróbki zdjęć. W przypadku braku wymaganej wpłaty  Fotograf ma prawo wstrzymać wykonanie zlecenie, wówczas termin dostarczenia zdjęć ulegnie zmianie.
9. Na sesje Klient ma obowiązek stawić się punktualnie według godziny ustalonej z Fotografem. W przypadku spóźnienia zaplanowany czas sesji będzie musiał ulec  skróceniu.
 10. Sesja nie uwzględnia zapewnienia dodatkowych usług tj. makijaż, fryzur oraz garderoby.
11. Jeśli z przyczyn niezależnych od siebie (choroby, nagłe sytuacje losowe) sesja fotograficzna nie może odbyć się w wyznaczonym terminie, czy to z przyczyn po stronie Klienta czy też Fotografa, obydwie strony zobowiązane są poinformować o tym telefonicznie do 48 h przed sesją i jeśli to możliwe niezwłocznie ustalić nowy termin sesji.
12. W przypadku niestawienia się na sesję przez Klienta, Fotografowi przysługuje prawo do zatrzymania zadatku.
13. Każda ze stron może odstąpić od umowy realizacji sesji fotograficznej do 14 dni od terminu wpłaty zaliczki (wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy termin ten przypada później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, wówczas w miarę możliwości należy ustalić nowy termin sesji). 
 Przekazanie i użytkowanie Fotografii:
14. Fotograf zachowuje wszelkie prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
15. Klient uprawniony jest do korzystania z przekazanych mu fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie komercyjne zdjęć wymaga uzyskania wcześniej zgody Fotografa (a ta wiąże się z dodatkową opłatą za dostarczenie zdjęć przeznaczonych na użytek komercyjny oraz licencje na ich wykorzystywanie przez Klienta).
16. Wszelkie modyfikacje (nakładanie filtrów, kadrowanie zdjęć tak, że logo jest nie widoczne) oryginalnych zdjęć dostarczonych przez Fotografa są zabronione.
17. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje sposób, styl, technikę obróbki (retuszu) fotografii stosowane przez Fotografa oraz zobowiązuje się nie ingerować w obróbkę fotografii stosowanych przez Fotografa.
18. Fotograf nie udostępnia Klientowi nieobrobionych zdjęć.
19. Fotograf pozostawia dla Klienta dostęp do wersji elektronicznej przez 30 dni od udostępnienia fotografii.
20. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia i obróbki zdjęć z powodu choroby, uszkodzonego sprzętu lub urlopu, jednocześnie zobowiązuje się poinformować o tym Klienta tak szybko jak to możliwe.   
21. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres kontakt@agatakuczmaszewska.pl w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację: osoby składającej reklamację, jako Klienta; usługę, której reklamacja dotyczy; zarzuty Klienta co do wskazanej usługi; okoliczności uzasadniające reklamację; ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o decyzji Klient zostanie poinformowany w wiadomości email.