REGULAMIN
Zakupu Voucherów Prezentowych

Znaczenie terminów użytych w Regulaminie:
Sprzedawca – Agata Kuczmaszewska-Bubel, prowadząca działalność gospodarczą Agata Kuczmaszewska-Bubel, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 19/24, 54-130 Wrocław NIP: 9211904826, REGON: 385394680
Nabywca – osoba kupująca Voucher
Obdarowywany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony (realizująca Voucher)
 
 Zakup:
1. Voucher prezentowy rozumiany jest jako personalizowane zaproszenie na Kobiecą Sesje Fotograficzną (realizowaną jako sesję w studio, do wyboru przez osobę Obdarowywaną).
2. Zakup Vouchera wiąże się z uregulowaniem kwoty wybranego przez Nabywcę pakietu sesji prezentowej przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy 60 1050 1575 1000 0097 2553 1587, a następnie podaniem w wiadomości email, kierowanej na adres kontakt@agatakuczmaszewska.pl danych osoby Obdarowywanej (imię i nazwisko), adresu do wysyłki Vouchera oraz danych do faktury (opcjonalnie).
3. Kwota przelewu powinna być równa cenie wybranego pakietu sesji prezentowej, natomiast w tytule przelewu zawierać imię i nazwisko Obdarowywanej.
4. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci personalizowanego zaproszenia, gotowego do przekazania Obdarowywanej.
5. Wartość Vouchera określona jest wybranym pakietem prezentowym zgodnie z aktualną ofertą otrzymaną od Sprzedawcy. Cena pakietu uwzględnia również koszt przygotowania i dostarczenia Vouchera do Nadawcy (lub w przypadku dostarczenia vouchera w formie pliku pdf cena jest pomniejszona o koszt przygotowania oraz wysyłki)
6. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Nabywca poprzez uregulowanie płatności za Voucher oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
Dostawa:
7. Voucher zostanie przygotowany oraz wysłany do Nabywcy w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu całości wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy oraz dostarczeniu niezbędnych danych w wiadomości email (lub w przypadku sytuacji losowych, choroby lub urlopu Sprzedawcy Voucher zostanie wysłany tak szybko jak to możliwe po wcześniejszym poinformowaniu o opóźnieniu w realizacji Nabywcy)
8. Istnieje możliwość odbioru osobistego Vouchera po wcześniejszym potwierdzeniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
9. Voucher będzie wysłany przez firmę kurierską, a opłata za wysyłkę uwzględniona jest w cenie vouchera. Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu wynikające z winy firmy kurierskiej, natomiast w przypadku niedostarczenia przesyłki przejmuje odpowiedzialność za kontakt i rozwiązanie problemu z firmą kurierską.
Okres ważności:
11. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu (sesje standardowe) lub 3 miesięcy (dla mini sesji) i jest podany w treści vouchera. 
12. Po upłynięciu okresu ważności niewykorzystany Voucher przepada.
13. W wyjątkowych okolicznościach jest możliwe przedłużenie ważności Vouchera po wcześniejszym skontaktowaniu się w tej sprawie z Sprzedawcą. Przedłużenie ważności wiąże się natomiast z dodatkową z opłatą.
Realizacja Vouchera:
14. Voucher dotyczy standardowych sesji oraz mini sesji realizowanych od poniedziałku do soboty. W celu wybrania jak najdogodniejszego terminu zaleca się rezerwację sesji z wyprzedzeniem. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną drogą mailową ze Sprzedawcą wybierając termin swojej sesji dostępny spośród wolnych terminów zaproponowanych przez Sprzedawcę. Termin sesji zarezerwowany jest po ustaleniu mailowym i potwierdzeniu terminu przez Sprzedawcę.
15. Voucher na sesję fotograficzną traktowany jest jak forma płatności (w zakresie jego wartości oraz terminu ważności).
16. Realizowana sesja musi odbyć się w czasie terminu ważności Vouchera.
17. Podczas sesji obowiązuje standardowy Regulamin Sesji Fotograficznej.
18. W przypadku zmiany terminu, odwołania, niepojawienia się na sesji – obowiązują zasady Regulamin Sesji Fotograficznej.
19. Nie stawienie się na umówiony termin i brak uprzedzenia o tym fakcie traktowane jest jako wykorzystanie Vouchera.
20. Obdarowany zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa, niż pakiet prezentowy przypisany do Vouchera (zmiana rodzaju wykonywanej sesji, dodatkowe zdjęcia lub produkty). Obdarowywana korzysta z otrzymanego w prezencie pakietu, może dobrać dodatkowe ujęcia czy produkty za dodatkową opłatą według aktualnego cennika. 
Zwroty lub wymiana: 
21. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
22. W przypadku zmiany przez Obdarowanego pakietu sesji na niższy różnica w cenie nie jest wypłacana.
23. W przypadku niewykorzystania przez Obdarowanego Vouchera w terminie jego ważności – Nabywcy i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot środków.
24. Przekazanie i wykorzystanie Vouchera przez osobę inną niż imiennie wskazana Obdarowywana jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego emailowo ze Sprzedawcą.
25. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera m.in. w przypadku upływu terminu jego ważności.